ระบบสารสนเทศ คลินิกโรคจากการทำงาน รพ.สระบุรี

โปรแกรมที่จำเป็นต้องติดตั้งก่อนใช้งาน

เซิร์ฟเวอร์

สำหรับเครื่องที่รัน เซิร์ฟเวอร์ ต้องติดตั้ง ASP.NET Core Runtime 3.1.5 (เลือก Hosting Bundle) ก่อน

ไคลเอนต์

สำหรับเครื่องที่รัน ไคลเอนต์ ต้องติดตั้ง Desktop Runtime 3.1.5 ก่อน โดยเลือกที่เหมาะสมกับสถาปัตยกรรมของ Windows ตามด้านบน

ฟีเจอร์ ดูตัวอย่าง

ระบบการตรวจเชิงรับ

  • เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของโรงพยาบาลได้โดยตรง
  • บันทึกข้อมูลการตรวจร่างกายได้ง่าย
  • ลงผลการตรวจหู แปลผล และเปรียบเทียบกับ Baseline เดิมได้ทั้งตาม NIOSH และ OSHA ทั้งแบบปกติและแบบปรับตามอายุ
  • นำเข้าไฟล์ PDF จากเครื่อง Spirometry เพื่อมาลงผลและแปลผลให้ได้เลยตาม Specific-ratio และใช้ค่ามาตราฐานจากสมการศิริราช
  • ดึงผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการได้
  • ลงผลตรวจตาปกติ ตาปอดสี และตรวจตาทางอาชีวะ และแปลผลได้
  • สรุปจำนวนผู้มารับบริการ จำนวนการตรวจพิเศษ และ จำนวนที่ผลตรวจผิดปกติและรายละเอียด

ใบรับรองแพทย์

  • ที่อับอากาศ
  • ที่สูง
  • ทั่วไป

อัพเดตล่าสุด ดูทั้งหมด

13 กรกฎาคม 2563 : 2.3.3.0

Bugfix

  1. แก้ปัญหาภาพ Spirometry หายหลังการแก้ไขข้อมูลผล Spirometry ที่มีอยู่แล้ว ซึ่ง SpirometryPDFReader จะไม่มี ImageBitmap เวลาโหลดข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้ว (เพราะไม่จำเป็นต้องโหลด PDF) จึงเพิ่มการ check null และปรับ Splat ให้สร้าง Service นี้เป็นแบบ Instance แทนที่ Singleton แบบเดิม
  2. เปลี่ยน Helper ในการสร้าง Grid จากเดิม GridHelper ไปเป็น GridEasy ซึ่งเขียนน้อยกว่า
  3. ปรับแก้ Fit for ConfinedSpace / Height template and generator.